ข้อมูลการร้องเรียน

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่านได้

ข้อมูลผู้ร้องเรียน
*
*

"ที่อยู่หรืออีเมลล์สามารถเลือกบันทึกข้อมูลได้อย่างใดอย่างหนึ่ง"

*
*


ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
*
*
*
*
*

Upload File (pdf, jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB)*